CSRD – 10 vragen over de Corporate Sustainability Reporting Directive

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een aankomende EU-regelgeving die gemeenschappelijke regels wil vaststellen voor duurzaamheidsrapportage door bedrijven. De CSRD bouwt voort op de bestaande Non-Financial Reporting Directive (NFRD), die grote bedrijven verplicht om te rapporteren over milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG). Hier is alles wat je moet weten over de CSRD in 10 vragen.

1 – Wat is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)?

De CSRD is een nieuwe EU-regelgeving die ervoor moet zorgen dat bedrijven investeerders en andere belanghebbenden voorzien van uitgebreide en vergelijkbare duurzaamheidsinformatie. De CSRD zal de reikwijdte van de NFRD uitbreiden naar meer bedrijven, verplichte duurzaamheidsrapportagestandaarden introduceren en ervoor zorgen dat de gerapporteerde informatie wordt gecontroleerd.

The CSRD will expand the scope of the NFRD to more companies, introduce mandatory sustainability reporting standards, and ensure that the reported information is audited.

2 – Hoe verhoudt de CSRD zich tot ESG?

De CSRD breidt de ESG-rapportagevereisten uit die door de NFRD zijn geïntroduceerd en wil ervoor zorgen dat bedrijven rapporteren over een breder scala aan duurzaamheidskwesties, waaronder klimaatverandering, biodiversiteit en mensenrechten.

De CSRD zal verplichte duurzaamheidsrapportagestandaarden introduceren, waardoor het voor investeerders gemakkelijker wordt om de duurzaamheidsprestaties van bedrijven te vergelijken.

3 – Wat is de relatie met de EU Green Deal?

De CSRD maakt deel uit van de bredere strategie van de EU om duurzame financiering te ondersteunen en de doelstellingen van de Europese Green Deal te bereiken, die erop gericht is de EU-economie duurzamer en klimaatneutraal te maken tegen 2050.

4 – Voor welke bedrijven geldt de CSRD?

Bijna 50.000 EU-bedrijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

 • Omzet van meer dan €40 miljoen per jaar.
 • Een balanstotaal van meer dan €20 miljoen.
 • Meer dan 250 medewerkers.

5 – Voor welk boekjaar moet je beginnen met rapporteren?

De EU CSRD-regelgeving wordt in vier fasen ingevoerd:

2024 – Bedrijven die al onder de NFRD vallen

2025 – Grote bedrijven die momenteel niet onder de NFRD vallen

2026 – Beursgenoteerde MKB’s

2028 – Internationale bedrijven met een netto-omzet van meer dan €150 miljoen in de EU

6 – Wat is dubbele materialiteit?

Dubbele materialiteit is een concept in duurzaamheidsrapportage dat zowel rekening houdt met de financiële impact van duurzaamheidskwesties op de bedrijfsvoering van een bedrijf als met de impact van de bedrijfsvoering van een bedrijf op duurzaamheidskwesties.

Dit betekent dat bedrijven niet alleen rapporteren over de financiële implicaties van duurzaamheidsrisico’s en -kansen voor hun bedrijf, maar ook over de bredere sociale en milieueffecten van hun activiteiten.

7 – Waarover moet je rapporteren?

Onder de CSRD moeten bedrijven rapporteren over een reeks duurzaamheidskwesties, waaronder:

 • Milieukwesties, zoals de uitstoot van broeikasgassen, hulpbronnengebruik en vervuiling
 • Sociale kwesties, zoals werknemersrechten, gezondheid en veiligheid, en diversiteit en inclusie
 • Governancekwesties, zoals anti-corruptiemaatregelen, diversiteit in het bestuur en beloning van bestuurders

8 – Wat zijn de voordelen?

De CSRD wordt verwacht verschillende voordelen te brengen:

 • Verbeterde transparantie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsinformatie
 • Bedrijven aanmoedigen om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsmodellen en besluitvormingsprocessen
 • Ondersteuning van de overgang naar een duurzamere en klimaatneutrale economie.

9 – Wat zijn de uitdagingen?

 • Zorgen dat de rapportagestandaarden relevant, uitgebreid en vergelijkbaar zijn over verschillende industrieën en sectoren
 • Zorgen dat de rapportagevereisten geen onevenredige last vormen voor bedrijven, vooral MKB’s

10 – Hoe bereid je je voor op de CSRD?

Om je voor te bereiden op de CSRD, kunnen bedrijven de volgende stappen nemen:

 1. Bepaal hoe de CSRD je rapportagevereisten zal beïnvloeden en beoordeel hiaten en potentiële risico’s
 2. Zoek externe ondersteuning van duurzaamheidsconsultants, auditors en rapportage-experts om te helpen bij de voorbereiding op de CSRD
 3. Investeer in technologie en gegevensbeheersystemen om gegevensverzameling, -analyse en -rapportage te ondersteunen

Door lezen? >> Leer hoe het GoodUp platform ondersteunt met Storytelling & Reporting